Jan Berdyszak

JAN BERDYSZAK – (1934–2014) W latach 1952–1958 studiował w pracowni rzeźby u profesora Bazylego Wojtowicza w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Przez cały ten okres samodzielnie studiował malarstwo i grafikę. W latach 1961–1981 współpracował z Teatrem Marcinek i Teatrem 5. W 1965 roku powstał pierwszy Obraz strukturalny z otworem. W tym samym roku obejmuje Pracownię Rzeźby na Wydziale Architektury w PWSSP w Poznaniu. Z uczelnią tą związany był do końca życia. Pracował cyklami w różnych mediach, np. cykl obrazów Kompozycja kół i Requiem. W 1971 roku rozpoczął prace nad cyklem Przezroczyste ze szkła i metalu. W 1990 roku powstaje cykl Passe-par-tout, jako refleksja nad różnymi jego sensami, a od 1998 roku w tym cyklu realizuje rozpad obiektów obrazowych. Rozważania nad problemami całości, entropii i bezwładności naprowadziły artystę do nowego cyklu Apres-passe-par-tout, realizowanego jako obiekty malarskie, instalacje i grafiki warstwowe. Zadaje sobie pytania o sens całości i o to, co jest ponad nią, unaocznia problemy nieprzystosowania, obcości, niekompletności, nieobecności, entropii i niedokończenia jako wartości znaczących. W 2007 roku zaczął pracę nad problemem w cyklu Reszty reszt, nad którym pracował do końca życia. W 2014 roku Muzeum Narodowe w Poznaniu urządziło w 80-lecie urodzin artysty i 40- lecie retrospektywnej wystawy w tymże muzeum ekspozycję pt. Jan Berdyszak. Horyzonty Grafiki. Reprodukcje w książce pochodzą z ostatniego szkicownika Jana Berdyszaka powstałego w dniach od 9 VIII do 19 VIII 2014 roku i oznaczonego numerem 210. Artysta w dowód zasług dla kultury został wyróżniony m.in. Nagrodą im. Jana Cybisa (1978), Krzyżem Kawalerskim (1988) i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001) oraz doktoratem honoris causa Akademii Sztuk Pięknych w Bratysławie (1999).


Prace autora Jan Berdyszak


Wystawy i wydarzenia: » 17 Warszawskie Targi Sztuki » BERDYSZAK-GIEROWSKI-KAŁUCKI-KOJI 2010 » BERDYSZAK-GIEROWSKI-KAŁUCKI-KOJI 2011 » BERDYSZAK-GIEROWSKI-KAŁUCKI-KOJI w BWA Olsztyn 2012 » Kolekcja Waldemara Andzelma w BWA Olsztyn 2021 » PUSTKA-PEŁNIA-UTOPIA wystawa kolekcji w BWA w Olsztyn 2017 » Wystawa Waldemar Andzelm Collection w Galerii Z w Bratysławie 2019 
Dodatkowe informacje: » Spotkania z profesorem 2012 
Publikacje na temat artysty: » ANDZELMIADA » Berdyszak-Gierowski-Kałucki-Koji 2010 » Berdyszak-Gierowski-Kałucki-Koji 2011 » Berdyszak-Gierowski-Kałucki-Koji 2012 » Jan Berdyszak 1934 – 2014 » Jan Berdyszak/Krystyna Miłobędzka » Ponieobecność Jana Berdyszaka.Szkicownik nr 204 » Pustka Pełnia Utopia » Skupienie 
← ⋅ ⋅ ⋅ →

Jan Berdyszak w Waldemar Andzelm Collection

Wizyta w pracowni artysty luty 2012

Otwarcie na byt przestrzeni luty 2012