Koło podwójne i kwadrat


Jan Berdyszak, obraz, Koło podwójne i kwadrat


Rok: 1969

Technika: tempera/karton

Wymiary: 77,5 x 57 cm

Symbol: JB.PAPIER3


"Koło podwójne i kwadrat" prezentowany był na wystawie zorganizowanej przez Andzelm Gallery.


Praca była prezentowana w; 2010 roku w Bibliotece im.Łopacińskiego w Lublinie na XX lecie galerii, 2011 w Łodzi i BWA Olsztynie w 2012 roku