Bez tytułu


Jan Berdyszak, obraz, Bez tytułu


Rok: 1963

Technika: tempera, jajo,tusz/celuloza

Wymiary: 56,4 x 11,3 cm

Symbol: JB.PAPIER2


"Bez tytułu" prezentowany był na wystawie zorganizowanej przez Andzelm Gallery.


Praca była prezentowana w; 2010 roku w Bibliotece im.Łopacińskiego w Lublinie na XX lecie galerii, 2011 w Łodzi i BWA Olsztynie w 2012 roku