Koło podwójne kobaltowe


Jan Berdyszak, obraz, Koło podwójne kobaltowe


Rok: 1962

Technika: gwasz, tempera, tusz

Wymiary: 59,5 x 31,7 cm

Symbol: JB.PAPIER1


"Koło podwójne kobaltowe" prezentowany był na wystawie zorganizowanej przez Andzelm Gallery.


Praca była prezentowana w; 2010 roku w Bibliotece im.Łopacińskiego w Lublinie na XX lecie galerii, 2011 w Łodzi i BWA Olsztynie w 2012 roku