Stanisław Fijałkowski

Stanisław Fijałkowski

Urodzony w 4 listopada 1922 roku w Zdołbunowie na Wołyniu. 1944-45 Wywieziony na roboty przymusowe do Królewca. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi [1946-51] u Władysława Strze-mińskego i Stefana Wegnera, dyplom u Ludwika Tyrowicza. Od 1947 do 1993 roku był pedagogiem w tej uczelni, od 1983 roku profesorem; pełnił funkcje prorektora i dziekana Wydziału Grafiki. W roku akademickim 1989/90 był przez 2 semestry gościnnym profesorem Uniwersytetu w Giessen. Prowadził krótkie seminaria w Mons [1978, 1982] i w Marburgu [1990]. Jest wiceprezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia Drzewo¬rytników XYLON z siedzibą w Szwajcarii, do roku 2000 był przewodniczącym Polskiej Sekcji XYLONU. 1 974-79 pełnił obowiązki wiceprezesa Polskiego Komitetu AIAP [Association Internationale des Arts Plastiąuesj. Jest członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Salzburgu oraz Belgijskiej Królewskiej Akademii Nauki Litera¬tury i Sztuk Pięknych w Brukseli. W roku 2002 otrzymał doktorat h.c. Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
Malarz i grafik. Przetłumaczył na polski i wydał dwie książki Kandyńskiego: Punkt i linia a płaszczyzna, O duchowości w sztuce. W maszynopisie tłumaczenie Malewicza: Świat bezprzedmiotowy
Ważniejsze wystawy międzynarodowe

1966-78,84 Biennale Grafiki w Krakowie. 1967,71,75-79 Biennale Grafiki w Ljubljanie. 1968 Biennale Grafiki w Tokio. 1968, 69, 76 Biennale Grafiki we Florencji. 1969 Biennale Sztuki w Sao Paulo. 1969, 72 Triennale Drzeworytu w Carpi. 1969-96 Międzynarodowe Wystawy XYLONU 5-13. 1970 II Międzynarodowy Plener Malarski w Eisenstadt w Austrii. 1970,71,73-75 Międzynarodowy Konkurs im. Joan Miro w Barcelonie. 1970-74, 79, 84 Biennale Grafiki w Bradford. 1971 Międzynarodowa wystawa ..Aspetti delia Grafica Europea”‘w Wenecji. 1971,76,90 Międzynarodowy konkurs ..Premio Biella”. 1972 Biennale Sztuki w Wenecji: Międzynarodowa wystawa ..Grafica d’Oggi” w Wenecji: Międzynarodowa wystawa Laureatów Krakowskiego Biennale Grafiki w Bremen. 1972,74 Biennale Sztuki w Menton. 1972,84 Biennale Rysunku w Rijeka. 1974 Międzynarodo-we Biennale Sztuki w Delhi. 1975 Eastern European Printmakers w Cincinnati Art Museum: Triennale Sztuki w New Delhi.
1975, 76 Targi Sztuki w Bazylei. 1976 Biennale Grafiki w Bonsecours; Międzynarodowa wystawa „Arte Fiera” w Bolonii.
1976, 7 8 Biennale Grafiki we Frechen. 1978 Biennale Grafiki we Fredrikstad. 1978—84 Triennale ..Graphica Creativa” w Jy-
vask\ia. 1979 Biennale Grafiki w Heidelbergu; Wash Art w Waszyngtonie; Artists’79 w Nowym Jorku. 1979—2002 Międzyna¬
rodowa wystawa ..Małe Formy Grafiki” w Łodzi. 1980 II Kanadyjskie Biennale Grafiki i Rysunku w Edmonton. 1981.90 Impact
Art Festival w Kioto. 1982 Międzynarodowa Wystawa Drzeworytu w Wiedniu. 1983 Biennale Grafiki w Cul-des-Sarts/Couvin;
I Międzynarodowe Triennale Grafiki w Spa. 1985 Międzynarodowy Salon Grafiki w Nantes. 1986 Międzynarodowa wystawa gra¬fiki “Bois Pluriel 2″ w Evry. 1987 ..Graphika Atlantica” w Reykjaviku: Międzynarodowa wystawa „Surrealismi” w Punkaharju. 1988 Międzynarodowa wystawa grafiki „Ripopee” w La Louviere. 1990 Międzynarodowe Targi Sztuki w Hamburgu. 1991 ..Są¬siedzi” – wystawa Krakowskiego Triennale w Norymberdze. 1993 ,.II segno inciso – Grafica italiana e polacca” w Ossimo. 1994 ..Europa-Europa” w Kolonii; ..Kolor w grafice” – Międzynarodowe Triennale Grafiki w Toruniu. 1996 Międzynarodowe Triennale Małych Form Grafiki w Łodzi. 1997 Tama International Print Exhibition Poland & Japan. Parthenon Art Center – Nagano. Suzuka Museum. XYLON 13. Winterthur. Łódź, Saint-Louis. – 1998 – Shizuoka, Gallery Art Works – Kochi. In-cho Paper Museum: Mię¬dzynarodowe Sympozjum grafiki – University of Alberta w Edmonton, Kanada. XYLON 13. Erfurth, Bulle Genova 1999 Małe Formy Grafiki Polska-Łódź 99, Galeria Willa. Laureaci Międzynarodowej Wystawy Małe Formy Grafiki, OPS w Łodzi. 2000 XYLON 13. Galeria SECS w Rio de Janeiro. 2001 XYLON 13. Montreal Quebek. 2002 11 Międzynar. Triennale Małe Formy Gra¬fiki. Łódź
Wystawy indywidualne
1965 Galerie Lambert w Paryżu. 1966 Galeria Współczesna w Warszawie. 1967 Galeria OdNowa w Poznaniu; Dom Związków Twórczych we Wrocławiu; Galeria Krzysztofory w Krakowie. 1970 Galerie beim Minoritensaal w Grazu. 1973 Galeria Krzysz-tofory w Krakowie: Galeria Kordegarda w Warszawie. 1974 Galerie Prisma I w Sztokholmie; Galerie Elisabeth Henning w Ham-burgu; Biuro Wystaw Artystycznych w Koszalinie. 1976 Galeria Pawilon w Krakowie. 1977 Kunsthalle Wilhelmshaven; St Annen-Museum w. Lubece; Kulturgeschichtliches Museum w Osnabriick. 1978 Kunstlerhaus Hannover. 1981 University of Al-berta w Edmonton. 1982 Kleine Grafik-Galerie w Bremen; Centre de la Gravure et de 1’Image Imprimee w La Louviere. 1984 Instytut Polski w Paryżu. 1987 Galerie Marina Dinkler w Berlinie Zachodnim. 1988 Biuro Wystaw: Artystycznych w Lodzi; Ju-stus-Liebig-Universitat w Giessen. 1989 Universitatsmuseum fur Kunst und Kulturgeschichte w Marburgu/Lahn: Xylon-Werkstatten und Museum w Schwetzingen; Zentrum fur Interdisziplinare Forschung w Bielefeld. 1990 Instytut Polski w Londy¬nie: Galeria Studio w Warszawie. 1991 Biuro Wystaw Artystycznych w Lublinie; Galeria T w Łodzi 1992 Galeria ..Gest” w Łodzi. 1993 Galeria „Na piętrze” w Koszalinie; Państwowa Galeria Sztuki w Łodzi; Galeria ..Gest” w Łodzi. 1994 Instytut Pol¬ski w Dusseldorfie. 1995 Galerie Ucher w Kolonii; Galeria Starmach w Krakowie; Galeria „Gest” Sławomira Bossa w Lodzi: Galeria Kordegarda w Warszawie. 1996 Galeria Pałacowa w Oliwie; Muzeum Sztuki w Lodzi; Centrum Sztuki w Bytomiu; Nie¬borów. Domek Ogrodnika. 1997 Wystawa malarstwa w Galerii Willa w Łodzi; Wystawa wczesnych obrazów w galerii Gest w Ło¬dzi. 1998 Instytut Polski w Rzymie; Konsulat Generalny RP w Mediolanie; Espace Galerie w Waterloo; Galeria Grafiki i Plakatu w Warszawie. 1999 Galeria Bielska, BWA Bielsko-Biala. Stanisław Fijałkowski i Leszek Rózga- Miniatura graficzna. Galeria Ba-łucka. 2000 Galeria sztuki współczesnej ESTA w Gliwicach – grafiki komputerowe. Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej – grafika ze
zbiorów Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi. Galeria Adi Art. W Łodzi – grafiki komputerowe. 2002 Indywidualna w Galerii EGO w Poznaniu. Wystawa indywidualna w Galerii 261 w ASP w Łodzi. Warsztat artysty – Wystawa indywidualna w łódzkiej Galerii 86: Wystawa indywidualna w Galerii Willa; Wizje malarstwa – Fijałkowski. Gierowski. Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie. Galeria EGO w Poznaniu – Obrazy i grafiki ze zbiorów kolekcjonerów poznańskich. 2003 Wystawy indywidualne-monograficzne w MN w Poznaniu, w warszawskiej Zachęcie, w MN we Wrocławiu. Wystawa akwarel w poznańskiej Galerii Piekary. Galeria Sztuki Współ¬czesnej w Olsztynie. W kręgu Władysława Strzemińskiego – Fijałkowski, Kunka, Krygier, Starczewski, Państwowa Galeria Sztuki w Łodzi. Willa.
Udział w ponad 540 wystawach w Polsce i za granicą.
Między innymi: 1994 Polnische Zeichnungen der 80er und 90er Jahre – Lipsk. Weimar i Halle: De Durer a Picasso – Cinq siecles de gravure en Europę. Louvain; Die polnische Tradition der graphischen Kunst. Goethe Institut, Staufen; 1965 Polnische Meiste-rzeichnungen. Galerie im Pferdestahl. Berlin; 1966 From the Łódź School of Woodcut. The Polish Museum of America, Chicago: Rozpoznanie – Obrazy z lat dziewięćdziesiątych. Bunkier Sztuki w Krakowie; 1977 „Granice obrazu” – Malarstwo w Polsce lat dziewięćdziesiątych: Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim w Warszawie; Wystawa malarstwa polskiego 1945-1995 w Budapeszcie, w Wilnie. 1998 Contemporary prints from Poland, Edmonton. 1999 Mistrzowie rysunku-z kolekcji Muz. Sztuki Wspólcz. w Radomiu – Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku, Bałtycka Galeria Sztuki w Ustce, BWA w Słupsku. Między ekspresją a metaforą – z okazji XXXIII Kongresu Aica, MN Wrocław; Zachęta 1999/2000. Sztuka dwóch czasów – MN w Gdańsku, Pałac Opatów. The Lii ja Polish graphic art. collection – Mariefred, Szwecja: Malarstwo polskie. Galeria Stara BWA Lublin. Sztuka polska XX wieku w MN we Wrocławiu, Verteidigung der Modernę- Positionen der polnischen Kunst nach 1945, Museum Wiirth w Kunzelsau. 2001 A Miniatura Grafica da Polonia, Galeria do res-do ch3o, Lizbona. 2002 Polish Arts Festiwal, Winnipeg, Manitoba – Canada
Ważniejsze nagrody i wyróżnienia
1968 Ogólnopolskie Triennale Rysunku, Wrocław- 1. nagroda; 2.Biennale Grafiki, Kraków – nagroda specjalna. 1970 3. Bienna¬le Grafiki. Kraków – medal honorowy i nagroda-zakup. 1972 11. Biennale Grafiki „Bianco e Nero”. Lugano – nagroda ex aequo. 1977 12. Biennale Grafiki, Ljubljana-nagroda-zakup;. 1978 Triennale „Graphica Creativa”. ,lyvaskyla-dyplom honorowy; 5. Biennale Grafiki, Frechen – 2. nagroda. 1979 1. Biennale Grafiki Europejskiej. Heidelberg – 2. nagroda. „Małe Formy Grafiki”. Łódź – medal honorowy ex aequo. 1981 Ogólnopolska Wystawa Grafiki, Warszawa-Grand Prix. 1985 Międzynarodowa Wy-stawa „Małe Formy Grafiki”, Łódź – nagroda ex aequo. 1986 Międzynarodowy Festiwal Malarstwa, Cagnes-sur-Mer – specjalna nagroda honorowa 1994. Nagroda miasta Winterthur [Grand PrixJ na 12 Międzynarodowej Wystawie XYLONU 1996.
1977 Nagroda Krytyki im.CK.Norwida, Warszawa; 1989 Nagroda Państwowa w dziedzinie sztuki; 1990 Nagroda im. Jana Cybi-sa. 1998 Nagroda miasta Łodzi. 2002 Krzyż Komandorski OOP.Doktorat h.c.Akademi Sztuk Pięknych w Łodzi, 2005 Złoty medal
Gloria Artis
Prace w następujących muzeach
W Polsce: Muzea Narodowe, w Gdańsku, Krakowie. Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu. Muzeum Okręgowe im. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Muzeum Okręgowe w Chełmie Lubelskim, Koszalinie i Radomiu; Muzeum Sztuki w Łodzi; Gale¬ria Bielska w Bielsko-Białej.
Za granicą: Muzeum w Bochum, Muzeum Drzeworytu “Ugo da Carpi” w Carpi, Kupferstich-Kabinett w Dreźnie, Graphothek Er-langen, Kunsthalle Hamburg, Kunsthalle Hannover, Marburger Universitatsmuseum fiir Kunst und Kulturgeschichte, Sammlung Wiirth w Kunzelsau, Centre de la Gravure et d’Image Imprimee w La Louviere, Tatę Gallery w Londynie, St Annen-Museum w Lu-bece, Museo Civico di Belle Arti w Lugano. Galeria Tretiakowska w Moskwie. Museum of Modern Art w Nowym Yorku. Mc Grew Hill Collection w Nowym Yorku, Landesmuseum Oldenburg, Muzeum Narodowe w Pradze, Galerie Vytvarnego Umeni w Roudnice n/L. Muzeum Sztuki Współczesnej w Skopje. Graphische Sammlung Albertina w Wiedniu. Museum des XX Jahrhunderts w Wied¬niu. Gewerbemuseum Winterthur. Gabinet Rycin Jugosłowiańskiej Akademii Nauk i Sztuk w Zagrzebiu.
Liczne kolekcje prywatne w Polsce i za granicą.
Pl.doc – 3 marca 2004


Wystawy i wydarzenia: » Malowanie 2008 
Publikacje na temat artysty: » ANDZELMIADA » Malowanie 

Stanisław Fijałkowski w Waldemar Andzelm Collection

Artysta wystawiany w galerii w Lublinie na indywidualnej wystawie pt.”Malowanie” w 2008 roku