Zofia Artymowska

Zofia Artymowska z domu Bochenek, ur. 16 stycznia 1923 w Krakowie.
W latach 1945–1950 studiowała na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP, gdzie uzyskała dyplom w pracowni Eugeniusza Eibischa.

W latach 1950–1951 pracowała jako asystentka w Katedrze Perspektywy na krakowskiej ASP, a od 1952 r. na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie.

Od 1962 r. redagowała pismo graficzne „Argumenty” i współpracowała z tygodnikiem „Świat”. Była komisarzem wystawy malarstwa polskiego Intergroup 62 w Niemczech. Podjęła również pracę pedagogiczną we wrocławskiej PWSSP.

Podczas kilkakrotnych dłuższych pobytów w Iraku 1959–1960, 1964–1968, 1977–1979) wykładała malarstwo ścienne i rysunek na Uniwersytecie Bagdackim. Wykładała również w Tahrrer College na Uniwersytecie w Teheranie.
Tworzyła malarstwo abstrakcyjne o silnie zaakcentowanej konstrukcji. Malarka posługiwała się w swoich pracach formą walca. Od 1970 roku tworzyła cykl Poliformy, w którym posługiwała się zwielokrotnionym modułem formy cylindrycznej
Swoje dzieła wystawiała w Galerii Krzywego Koła w Warszawie.
Zofia Artymowska zmarła w 2000 roku w Warszawie.


Prace autora Zofia Artymowska


Wystawy i wydarzenia: » 17 Warszawskie Targi Sztuki » PUSTKA-PEŁNIA-UTOPIA wystawa kolekcji w BWA w Olsztyn 2017 
Publikacje na temat artysty: » Pustka Pełnia Utopia 
← ⋅ ⋅ ⋅ →

Zofia Artymowska w Waldemar Andzelm Collection

Jej prace prezentowane były na wystawie kolekcji Waldemara Andzelma w Galerii BWA w Olsztynie w 2017 roku