Stefan Gierowski

Stefan Gierowski studiował na ASP w Krakowie u Zbigniewa Pronaszki i Karola Frycza. Od 1962 do 1996 profesor ASP w Warszawie. W latach 1975-81 pełnił funkcję dziekana Wydziału Malarstwa. Od 1949 mieszka i pracuje w Warszawie. W latach 1956-1961 współpracował z Galerią Krzywe Koło prowadzoną przez Mariana Bogusza. W 1981 był członkiem Komitetu Organizacyjnego Kongresu Kultury Polskiej.

Jest laureatem Nagrody im. Jana Cybisa przyznawanej malarzom za całokształt twórczości (1980) oraz Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie malarstwa (2005). W 1997 został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (1997)[1][2]. W 2005 roku został odznaczony przez ministra kultury Waldemara Dąbrowskiego Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

W drugiej połowie lat 50. odszedł od malarstwa figuratywnego w kierunku abstrakcji. Nie nadaje swoim pracom tytułów, lecz nazywa je „Obrazami” i numeruje cyframi rzymskimi. Jego obrazy inspirowane są abstrakcją typu informel, unizmem oraz sztuką postkonstruktywistyczną, ale nie da się ich w pełni zakwalifikować do któregoś z tych stylów. Określa się go również mianem kontynuatora szkoły koloryzmu, dzięki wyszukanej grze faktur i kolorów.

W latach 60. jego prace przybliżyły się do kierunków wizualistycznych, w latach 70. natomiast większą uwagę poświęcał wzajemnemu oddziaływaniu pól barwnych. W latach 80. doszło do tego poszukiwanie form artystycznych, które mogłyby spełniać w jego pracach funkcje pojęć werbalnych (Malowanie Dziesięciorga Przykazań, 1986).

Z jego pracowni wywodzą się członkowie grupy artystycznej Gruppa: Marek Sobczyk i Jarosław Modzelewski.


Prace autora Stefan Gierowski


Wystawy i wydarzenia: » BERDYSZAK-GIEROWSKI-KAŁUCKI-KOJI 2010 » BERDYSZAK-GIEROWSKI-KAŁUCKI-KOJI 2011 » BERDYSZAK-GIEROWSKI-KAŁUCKI-KOJI w BWA Olsztyn 2012 » Gierowski-Linia-Dążenie 2005 » PUSTKA-PEŁNIA-UTOPIA wystawa kolekcji w BWA w Olsztyn 2017 » Wystawa Waldemar Andzelm Collection w Galerii Z w Bratysławie 2019 
Dodatkowe informacje: » Malarstwo współczesne Stefana Gierowskiego 
Publikacje na temat artysty: » Berdyszak-Gierowski-Kałucki-Koji 2010 » Berdyszak-Gierowski-Kałucki-Koji 2011 » Berdyszak-Gierowski-Kałucki-Koji 2012 » Gierowski – Linia – Dążenie » Przestrzeń farby – Ciekawość pustki » Pustka Pełnia Utopia » Stefan Gierowski 
← ⋅ ⋅ ⋅ →

Stefan Gierowski w Waldemar Andzelm Collection

.