CCXCVI


Stefan Gierowski, obraz, CCXCVI


Rok: 1969/70

Technika: olej/płótno

Wymiary: 100 x 50 cm

Symbol: SG.S1


"CCXCVI" prezentowany był na wystawie zorganizowanej przez Andzelm Gallery.


Obraz był wystawiany w Andzelm Gallery w Lublinie