Jarosław Kozakiewicz

Jarosław Kozakiewicz

Urodzony w 1961 roku, działa na pograniczu sztuki, nauki i architektury. Absolwent rzeźby warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz Cooper Union for the Advancement of Science and Art w Nowym Jorku. Inspiracjami artystyczno-architektonicznych projektów Kozakiewicza są współczesna ekologia, genetyka, fizyka, astronomia i starożytne koncepcje kosmologiczne poszukujące odniesień pomiędzy mikro- i makrokosmosem. Świadom analogii pomiędzy ciałem ludzkim i światem przyrody, Kozakiewicz kwestionuje antropometryczny charakter człowieka witruwiańskiego jako
tradycyjny paradygmat architektury i proponuje w zamian paradygmat organiczny, „geometrię wnętrza”, gdzie przestrzeń określona jest poprzez linie łączące otwory ciała odpowiedzialne za funkcje życiowe.
Poszukiwania artysty zaowocowały utopijnymi i krytycznymi projektami z zakresu architektury i sztuki ziemi. Niektóre z nich nagrodzone zostały w prestiżowych konkursach architektonicznych, np. wyróżnienie w konkursie na projekt Muzeum Sztuki Współczesnej w Toruniu (2004). W 2005 roku projekt artysty wygrał międzynarodowy konkurs na Park Pojednania w pobliżu Muzeum w Auschwitz-Birkenau, a w 2007 roku ukończono jego projekt Mars, potężny projekt przekształcający krajobraz w miejscu kopalni węgla brunatnego wokół jeziora Baerwalde w Niemczech, gdzie artysta stworzył krajobraz pagórkowaty przypominający gigantyczną małżowinę uszną. Inne projekty to propozycje, często utopijne, rozwiązań ekologicznych lub symbolicznych w zakresie planowania przestrzennego (Transfer, 2006) lub architektury (Oxygen Towers, 2005). W 2006 roku Kozakiewicz reprezentował Polskę podczas międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji.


Prace autora Jarosław Kozakiewicz


Publikacje na temat artysty: » Pustka Pełnia Utopia 
← ⋅ ⋅ ⋅ →

Jarosław Kozakiewicz w Waldemar Andzelm Collection

Prace znajdują się w Waldemar Andzelm Collection w Lublinie