Waldemar Andzelm Collection

Wystawa kolekcji Waldemara Andzelma – Wałbrzych, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia ul.Wysockiego 29, od 29.05.2020 do  23.08.2020. Wernisaż 17.00