Polif(o)rmy – XXXV


Zofia Artymowska, obraz, Polif(o)rmy – XXXV


Rok: 1973

Technika: akryl/płótno

Wymiary: 102 x 66 x 65,5 x 89,5 cm

Symbol: ZA1


"Polif(o)rmy – XXXV" prezentowany był na wystawie zorganizowanej przez Andzelm Gallery.


Wystawiany na wystawie kolekcji Waldemara Andzelm w Galerii BWA Olsztyn w 2017 roku