Studium po … dwa razy


Jan Berdyszak, obraz, Studium po … dwa razy


Rok: 1975

Technika: heliografia

Wymiary: 49,8 x 59,7 cm

Symbol: JB.FOTO2


"Studium po … dwa razy" prezentowany był na wystawie zorganizowanej przez Andzelm Gallery.


Praca była prezentowana w; 2010 roku w Bibliotece im.Łopacińskiego w Lublinie na XX lecie galerii, 2011 w Łodzi i BWA Olsztynie w 2012 roku