Studium po …


Jan Berdyszak, obraz, Studium po …


Rok: 1975

Technika: heliografia

Wymiary: 59,7 x 49,8 cm

Symbol: JB.FOTO1


"Studium po …" prezentowany był na wystawie zorganizowanej przez Andzelm Gallery.


Praca była prezentowana w; 2010 roku w Bibliotece im.Łopacińskiego w Lublinie na XX lecie galerii, 2011 w Łodzi i BWA Olsztynie w 2012 roku