Koło podwójne żółto-czarne


Jan Berdyszak, obraz, Koło podwójne żółto-czarne


Rok: 1969

Technika: tempera/karton

Wymiary: 71 x 47 cm

Symbol: JB.PAPIER4


"Koło podwójne żółto-czarne" prezentowany był na wystawie zorganizowanej przez Andzelm Gallery.


Praca była prezentowana w; 2010 roku w Bibliotece im.Łopacińskiego w Lublinie na XX lecie galerii, 2011 w Łodzi i BWA Olsztynie w 2012 roku