Koło podwójne VI


Jan Berdyszak, obraz, Koło podwójne VI


Rok: 1962

Technika: olej/płótno

Wymiary: 160 x 136 cm

Symbol: JB8


"Koło podwójne VI" prezentowany był na wystawie zorganizowanej przez Andzelm Gallery.


Praca prezentowana na wystawie kolekcji Waldemara Andzelma “Berdyszak-Gierowski-Kałucki-Koji” w Bibliotece im.H.Łopacińskiego w Lublinie w 2010 roku, w Muzeum Miasta Łodzi w Łodzi w 2011 roku, w Galerii BWA w Olsztynie w 2012 roku.