SU.5


Wojciech Fangor, obraz, SU.5


Rok: 2011

Symbol: SU5 1972r.


"SU.5" prezentowany był na wystawie zorganizowanej przez Andzelm Gallery.


Wojciech Fangor,1972,SU.5, olej/płótno; 120 x 120 cm