Tożsamość i przeobrażenia 2006


Szczegóły wydarzenia


Prezentowane prace artystów: » Wojciech Fangor

FANGOR

Wojciecha Fangora – Głód Formy

Być może objawił się wtedy, gdy w końcu lat 40-tych zakończył, jak mówi definitywnie, półamatorskie, a w istocie naukowe zainteresowania astronomią. Obrazy powstałe wówczas to abstrakcyjne galaktyki form niekiedy przypominające kształtami gwiazdy, księżyce, planety. Ich rytm malarski realizuje się w obrębie jednego obrazu. Sadzę jednak, że stanowią krok ku pełnej integralności, bo taka była ich natura astronomicznej treści.
Następnym krokiem ku zaspokojeniu głodu formy był Picasso. Pamiętam siłę mitologii picasjańskich obrazów Jankiela Adlera powstałych w latach 1928-1949/ Wojciech Fangor siłę z nich zaczął czerpać także w końcu lat 40-tych. Liczne portrety przynoszą emocję i ekspresję towarzyszącą malowaniu wizerunków rodziny i przyjaciół. Fangor, był jak sądzę, jednym z niewielu polskich artystów korzystających tak hojną ręką z tego gorącego w Europie źródła.
Matka Koreanka, tak jak i Rozstrzelani Andrzeja Wróblewskiego przekracza głód formy. Obraz może odnosić się tak do Holokaustu, jak i wydarzeń wojny wietnamskiej, do Groźnego i Biesłanu, do wybuchów i zamachów we współczesnym Iraku. Jest obrazem uniwersalnym, wymykającym się …..

Niedokończony tekst do wystawy Janiny Ładnowskiej, 7.05.2006 rok

 

 

Reprodukcje prac:

 

 

 

Prezentowane prace na wystawie:

1.”Bez tytułu”,1957/58r.,kredka,papier ; 29,7x42cm.
2.” ” ”, 1957r., olej,papier ; 30,7x29cm.
3.” ” ”, 1957r., olej,płótno ; 60x48cm.
4.” ” ” , 1976r., gwasz,papier; 25,3x33cm.
5.” ” ” , 1957r., olej,papier ; 20,8×15,6cm.
6.” ” ”, 1958r., olej,papier ; 40,3×29,9cm.
7.” ” ”, 1957r., olej,papier ; 30,9×21,8cm.
8.” SU15 ”, 1973r., olej,płótno ; 172x117cm.
9.” (IS 12)”, 1975r., olej,płótno ; 152x152cm.
10.” IS 43 ”, 1975r., olej,płótno ; 168x168cm.
11.” ” ”, 1974r.,kredka olejna,papier;57,8×43,3cm.
12.” ” ”, 1975r., ” ” ” ; 42,8×33,7cm.
13.” ” ”, 1974r., ” ” ” ; 60,7×38,6cm.
14.” ” ”, 1975r., ” ” ” ; 60,8×45,4cm.
15.” ” ”, 1958/59r., olej,papier; 32,6x61cm.
16.” ” ”, 1965r.,kredka olejna,papier; 50,8×34,8cm.
17.” ” ”, 1963r., ” ” ” ; 26,5×14,4cm.
18.” ” ”, 1966r., olej,tektura ; 31x14cm.
19.” ” ”, 1969r.,kredka olejna,papier;36,8×35,5cm.
20.” ” ”, 1965r., gwasz,papier;20,4×17,3cm.
21.” ” ”, 1956r., olej,papier ; 34x28cm.
22.” ” ”, 1958r., ” ” ; 22,3×19,8cm.
23.” ” ”, 1957r., ” ” ; 24,5×18,1cm.
24.” ” ”, 1957r., ” ” ; 25,7×20,6cm.
25.” ” ”, 1957r., ” ” ; 22,3×24,6cm.
26.” ” ”, 1957r., ” ” ; 27,2×23,2cm.
27.” SM4 ”, 1974r., olej,płótno ; 143x143cm.
28.” SU38 ”, 1973r., ” ” ; 172x117cm.
29.” SU13 ”, 1973r., ” ” ; 172x117cm.
30.” SU17 ”, 1973r., ” ” ; 172x117cm.
31.” SM5 ”, 1974r., ” ” ; 143x143cm.
32.”Bez tytułu”, 1974r., ” ” ; 119,5x80cm.
33.” ” ”, 1969r.,kredka,olejna,papier ; 35×43,2cm.
34.” ” ”, 1974r., ” ” ” ; 53,4×41,3cm.
35.” ” ”, 1968r., ” ” ” ; 23×30,5cm.