Kąty Energetyczne 1975-2007


Szczegóły wydarzenia


Prezentowane prace artystów: » Józef Robakowski

Przekroczenie idei oznacza jej zanegowanie. Przekroczenie formy oznacza przejście z jednej
do drugiej. Pierwsze określa krytyczną sytuację intelektualną – z nią mamy często do czynienia
w malarstwie nowoczesnym, zmagającym się
ze światem. Drugie określa samą zasadę złudzenia, dla którego jedynym przeznaczeniem formy jest inna forma.
Jean Baudrillard

„Kąty energetyczne” – to wspaniała nazwa, prawdziwie energetyczna, wypełniona nieustannym ruchem ścierających się przeciwieństw. Takich nazw i tytułów dla swoich prac i działań wymyślił Józef Robakowski znacznie więcej, jak choćby: „energo-geometria”, „geometria intuicyjna” czy „fotografia astralna – lojalne sprzeniewierzenie”.

Wszystkie są zbudowane na tej samej zasadzie i wszystkie mają wyraźnie oksymoroniczny charakter. Zamierzona przez artystę prowokacyjna nielogiczność oddaje stan rzeczy zachwycający (niezwykły), ale daleki od zdrowego rozsądku, absurdalny. „Kąt” i „geometria” należą przecież do sfery pojęciowej, racjonalnej, zaś „energetyczność”, „energia”, „intuicja” – odsyłają do procesów fizycznych i psychicznych. Ale właśnie w tym metaforycznym, paradoksalnym charakterze wymyślonych nazw wyraża się istota sztuki Robakowskiego, nastawionej na ujawnianie ukrytych zależności, podobieństw, na wciąganie odbiorcy w ryzykowną grę, w której musi on często zrezygnować z wielu rozsądnych zasad, trzymających w ryzach zarówno umysł, jak i ciało, by w zamian otrzymać tylko zdziwienie.

Lucyna Skompska (fragment wstępu do katalogu wystawy)

 

Spis prac Józefa Robakowskiego do wystawy „Kąty energetyczne 1975-2007”

1.Z cyklu: „Kąty energetyczne ”, 1975r., fotografia; 40×20 cm.

2.Z cyklu: „Kąty energetyczne”, 1975r., fotografia; 40×28 cm.

3.Z cyklu „Kąty energetyczne”, 1975r., fotografia; 40×38 cm.

4.Z cyklu „Kąty energetyczne”, 1982r., ołówek, karton; 56×43 cm.

5.Z cyklu „Kąty energetyczne”, 1986r., fotografia,płótno,metal;92×92 cm.

6.Z cyklu „Kąty energetyczne”, 1986r., fotografia,płótno,metal;92×92 cm.

7.Z cyklu „Kąty energetyczne”, 1995r., akryl,metal ; 88×77 cm.

8.Z cyklu „Kąty energetyczne”, 1990r., fotografia,płótno,metal; 100×70 cm.

9.„Kiner”- video,1992r., Instalacja.(wystawa autorska),Galeria Stara B.W.A.Lublin.

10.Z cyklu „Kąty energetyczne”, 1986r.,fotografia,płótno,metal; 80×60 cm.

11.Z cyklu „Kąty energetyczne”, 1986r.,fotografia,płótno,metal; 80×60 cm.

12.Fotografia, 2000r., 40×30 cm.

13.Z cyklu „Kąty energetyczne”, 1992r., fotografia, akryl; 50×60 cm.

14.Z cyklu „Kąty energetyczne”, 1992r., fotografia, akryl; 50×60 cm.

15.Z cyklu „Kąty energetyczne”, 1992r., fotografia, akryl; 50×60 cm.

16.Z cyklu „Kąty energetyczne”, 1992r.,taśma filmowa; 105×82 cm.

17.Z cyklu „Kąty energetyczne”, 1988r., fotografia, akryl; 40×50 cm.

18.Instalacja „Kąty energetyczne”, 1996r.,z wystawy : „The Butterfly Effect”,
Mucsarnok Gallery, Budapest.

19.Z cyklu „Kąty energetyczne”, 2003r., akryl,metal; 50×60 cm.

20.Z cyklu „Kąty energetyczne”, 2003r., akryl,metal; 50×60 cm.

21.Z cyklu „Kąty energetyczne”, 1997r.,fotografia,metal; 80×60 cm.

22.Z cyklu „Kąty energetyczne”, 1997r.,fotografia,metal; 80×60 cm.

23.Z cyklu „Kąty energetyczne”, 1992r.,karton,metal; 100×70 cm.

24.Z cyklu „Kąty energetyczne”, 2003r., akryl,metal; 100×70 cm.

25.Z cyklu „Kąty energetyczne”, 1975-2007r.,płótno, akryl,metal; 60×69 cm.

26.Z cyklu „Kąty energetyczne”, 1989r.,fotografia,metal; 30×24 cm.

27.Z cyklu „Kąty energetyczne”, 2003r., akryl,metal; 80×60 cm.

28.Z cyklu „Kąty energetyczne”, 2003r., akryl,metal; 87×87 cm.

29.Z cyklu „Kąty energetyczne”, 2003r., akryl,metal; 80×60 cm.

30.Z cyklu „Kąty energetyczne”, 2003r., akryl,metal; 70×70 cm.

31.Z cyklu „Kąty energetyczne”, 2001r.,płyta, akryl,metal; 74×73 cm.

32.Z cyklu „Kąty energetyczne”, 2003r., akryl,metal; 100×70 cm.

33.Z cyklu „Kąty energetyczne”, 1989r., akryl,metal; 100×65 cm.

34.Z cyklu „Kąty energetyczne”, 2003r., akryl,metal; 94×94 cm.