Ryszard Winiarski

Ryszard Winiarski, ur. 2 maja 1936r.we Lwowie.
W latach 1953-59 studiował na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. Przez ostatnie dwa lata studiów uczęszczał jako wolny słuchacz do pracowni malarskiej Aleksandra Kobzdeja w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie rozpoczął w 1960 roku regularną naukę na Wydziale Malarstwa. Winiarski studiował malarstwo pod kierunkiem Stanisława Szczepańskiego, Jana Wodyńskiego, a dodatkowo także scenografię u Władysława Daszewskiego i typografię u Juliana Pałki. W latach 1976-81 prowadził zajęcia w Instytucie Wychowania Artystycznego na UMCS w Lublinie. W 1981 roku objął pracownię “Problemy malarstwa w architekturze i w otoczeniu człowieka” na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jako profesor gościnny prowadzi w 1983 roku wykłady w HFG w Offenbach. Przez dwie kadencje (1985-87 i 1987-90) pełnił funkcję prorektora warszawskiej ASP. W 1990 roku otrzymał tytuł profesora. W 1966 roku otrzymał główną nagrodę na sympozjum artystów i teoretyków “Sztuka w zmieniającym się świecie” w Puławach. W 1996 roku został laureatem nagrody im. Jana Cybisa.
Ryszard Winiarski był jednym z czołowych przedstawicieli indeterminizmu w sztukach wizualnych w Polsce. Jego koncepcja artystyczna była bardzo dojrzała i oryginalna, wsparta serią prac inspirowanych rachunkiem prawdopodobieństwa. Winiarski zaproponował w niej przełożenie wybranych zagadnień z obszaru nauk ścisłych, takich jak statystyka, teoria gier, przypadek, na język sztuki. Tworzył dzieła chłodne, obiektywne, niezależne od emocji i subiektywności samego twórcy. Nie interesowała go estetyka obrazu, wyznaczał sobie zadania o charakterze naukowym, a ważniejszy od efektu końcowego był dla niego sam proces powstawania prac. Zmierzał do pełnej transparentności w sztuce, chciał w niej pokazać tylko to, co robił, nie zostawiając pola na interpretacje i asocjacje. Podobnie jak np. Jerzy Rosołowicz czy Roman Opałka, Winiarski dążył do przekroczenia w swoich pracach funkcji i pojęcia tradycyjnie rozumianego dzieła plastycznego. Nie odrzucał jego materialnej obecności, ale nie ona stanowi główny cel artysty. Powstające prace były dla niego tylko “produktem ubocznym” przyjętego systemu zaplanowanych operacji myślowych, w których zawierała się manifestacja jego postawy twórczej. Swoje akryle na płótnie lub na drewnie artysta określał jako “obszary” lub próby wizualnej reprezentacji układów statystycznych.
Zmarł 4(?) grudnia 2006r. w Józefowie n/Wisłą


Prace autora Ryszard Winiarski


Wystawy i wydarzenia: » Kolekcja Waldemara Andzelma w BWA Olsztyn 2021 » PUSTKA-PEŁNIA-UTOPIA wystawa kolekcji w BWA w Olsztyn 2017 
Publikacje na temat artysty: » ANDZELMIADA » Pustka Pełnia Utopia 
← ⋅ ⋅ ⋅ →

Ryszard Winiarski w Waldemar Andzelm Collection

Prace artysty wystawiane w BWA w Olsztynie w 2017 roku, w Galerii Z w Bratysławie (Słowacja) w 2019 roku